Informacja o sposobie zarządzania udostępnionymi danymi osobowymi

25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1) tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, jakie Państwa dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy.

Administratorem Państwa danych jest Firma: FAMAX METAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Błoniu przy ul. Polnej 2a

Informacje przez nas gromadzone to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Państwa firma lub do podjęcia określonych działań́ przed i po zawarciu umowy (ofertowanie –  podstawa prawna: art.6 ust.1 b RODO; realizacja zamówień – podstawa prawna: art.6 ust.1 b RODO; zawarcie i realizacja umów – podstawa prawna: art.6 ust.1 b RODO; obsługa serwisowa i reklamacyjna – podstawa prawna: art.6 ust. 1b RODO; obsługa księgowa i windykacyjna – podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO; weryfikacja wiarygodności płatniczej przy zawarciu umowy lub zmianie warunków płatności – podstawa prawna: art.6 ust. 1b RODO; marketing bezpośredni naszych produktów i usług – podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO; prowadzenie analiz i statystyk na własne potrzeby – podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO; wypełnianie obowiązków rachunkowych, podatkowych i prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO).

Gromadzimy wyłącznie dane zwykłe, niezbędne do realizacji umów: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres do fakturowania, adres wysyłkowy, numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dane przetwarzane są przy zachowaniu tajemnicy handlowej.  

Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy naszej firmy

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy.

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Panem Michałem Magnuszewskim, michal.magnuszewski@famax.pl
tel. 604 278 733

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

 

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.