Pompy INOXPA są przeznaczone do cieczy spożywczych o różnych parametrach fizykochemicznych.

Rodzaje oferowanych pomp są następujące:

  • seria PROLAC – pompy spożywcze higieniczne ze stali kwasoodpornej, wirowe odśrodkowe z wirnikami otwartymi. Zastosowanie: produkty mleczne, soki, napoje, itp.
  • seria HYGINOX – pompy spożywcze ze stali kwasoodpornej, wirowe odśrodkowe z wirnikami otwartymi. Zastosowanie: woda, roztwory myjące, itp.
  • seria ASPIR – pompy samozasysające ze stali kwasoodpornej, rekomendowane do cieczy zagazowanych. Zastosowanie: media spożywcze, powrót CIP
  • seria SLR – spożywcze pompy krzywkowe do produktów o dużej gęstości i lepkości. Zastosowanie: jogurt, przeciery, koncentraty, syropy, itp.

17